EDUCADOR/A SOCIAL_ID. 2553 Perfil professional

Descripció General

L’Educador/a Social per a pisos tutelats és la figura professional responsable de l'atenció als usuaris/àries del centre i a les seves famílies, participar en els equips interdisciplinars per oferir solucions integrals a cada situació i realitzar la tramitació de recursos quan cal. 

És l’encarregat/da de: 

 • Vincular els/les usuaris/àries. 
 • Acompanyar-los/es en la definició i execució d’un pla de treball/millora.
 • Coordinar-se amb els/les diferents recursos, equips i professionals que intervenen amb els casos i en el territori.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Vincular els/les usuaris/àries:

 • Organitzar activitats d’apropament, connexió i vinculació amb grups d'usuaris/àries
 • Establir relació de confiança per conèixer de primera mà les necessitats de la persona i oferir solucions, directament o a través de la recerca dels recursos corresponents.

- Acompanyar els/les usuaris/àries en la definició i execució d’un pla de treball/millora:

 • Dissenyar amb els/les usuaris/àries projectes personals, educatius o laborals que promoguin la millora de la seva situació.
 • Acompanyar en el desenvolupament del projecte definit i fer-ne el seguiment.

- Coordinació amb els/les diferents professionals que intervenen amb els/les usuaris/àries:

 • Desplegar treball en xarxa i treball comunitari amb els recursos del territori.
 • Participar en el treball i les decisions de l’equip interdisciplinar de professionals.
 • Executar les tasques derivades de les àrees de funcionament i d’organització del servei.

- Tramitació de recursos:

· Acompanyar els/les usuaris/àries en la realització de tràmits administratius com la sol·licitud d'ajudes o la recerca d'assessorament legal.

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Educador/a Social és imprescindible disposar de:

 • Diplomatura o Grau en Educació Social

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Formació / coneixements específics en:              

 • treball amb persones amb discapacitat intel·lectual
 • experiència en pisos tutelats  
 • serveis socials
 • treball grupal

Què ofereix el mercat laboral?

 • Es poden generar ofertes d’aquest perfil professional tant de jornades parcials com de jornades complertes, d'entre 20h i 38,5h setmanals, subjectes a diferents tipus de modalitats contractuals.
 • Les contractacions solen donar-se de manera estable.