COSIDOR/A INDUSTRIAL Perfil professional

Descripció General

El/la Cosidor/a Industrial és el/la professional que s’encarrega de cosir a màquina diferents teixits per productes destinats a diferents àmbits de consum. Entre les seves responsabilitats, a més de cosir, està la preparació de materials, preparació i manteniment preventiu de les màquines de cosir i la verificació del material acabat.

L’àmbit habitual en el que es sol desenvolupar la feina del/la Cosidor/a Industrial és al sector tèxtil-moda però aquesta figura professional és molt important en altres indústries com la del moble i decoració (cadires, sofàs, roba de llit, cortines, matalassos, tendals...). A més a més, la necessitat de diversificar producte per part del sector tèxtil-confecció ha motivat que algunes empreses busquin altres oportunitats i altres vetes de mercat. Un exemple han estat les empreses que han vist oportunitat als teixits tècnics. Alguns exemples d'aquests són els geotèxtils (aplicats a obra civil), teixits d'interior (aplicacions al sector de l'automòbil i l'aeronàutica) o els teixits per a equips de protecció individual (resistents al foc, a l'aigua, al tall de la fulla tallant o als esquitxos de metall fos). En molts d’aquests casos, la producció de teixit tècnic és realitza amb maquinària específica però, en moltes ocasions, es molt valorada l’experiència prèvia com a cosidor/a industrial.

Pot treballar tant a tallers de confecció i tapissat, en indústries com en tallers d’arranjaments.

La feina sol realitzar-se assegut durant tota la jornada amb els constants moviments de peu i mans per tant cal estar habituat i disposar de resistència i sovint força per a realitzar el cosit de productes grans com matalassos, tendals, etc.

Sovint forma part d’un equip de treball conformat per altres cosidors/es i els/les companys/es de l’àrea logística que proporcionen la matèria base i recullen el producte acabat. La persona que supervisarà la seva feina és el/a cap de producció.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Generalment no es demana estudis concrets, però en tot cas es demana el Graduat en ESO/EGB per garantir uns mínims coneixements en càlcul, lectoescriptura i una mínima capacitat de comprensió i aprenentatge.

En ocasions es valora la disposició dels següents estudis:

- CP Ensamblatges de materials (Nivell 2).

- CFGM Confecció i moda, perfil professional en innovació i producció de la moda.

 

Sovint es valora la formació complementaria en diferents tècniques:

- Matèries,  tèxtil i confecció.

- Tècniques d’ensamblatge de teixits i laminats, pell i cuir, fils, etc.

 

A NIVELL LABORAL

Habitualment es demana una experiència mínima d’un any treballant com a cosidor/a en entorn industrial amb màquines de cosir professionals, principalment overlock i Plana per tal d’assegurar que la persona disposa dels coneixements tècnics necessaris per a poder dur a terme les diferents tasques i funcions de manera autònoma i en el temps requerit per l’empresa.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Generalment són feines amb estabilitat, ja que el/la cosidor/a industrial no és un perfil que estigui disponible al mercat en abundància i per tant és un perfil força buscat.

Normalment el contracte inicial sol ser via ETT de tres a sis mesos amb posterior incorporació estable a plantilla si la persona  funciona.

JORNADA: En general es troben jornades complertes, tot i que es pot precisar mitges jornades depenent de la necessitat, mida i tipus d’empresa.

HORARI: En general torns de matins i tardes tot i que hi ha indústries que poden oferir també el torn de nit.

SALARI: El rang salarial es situa entre 14.500 i 20.000€ bruts anuals aproximadament.

MOBILITAT: La majoria d’oportunitats laborals es donen a fàbriques situades a polígons industrials de difícil accés en transport públic, però d’entrada no es contempla la mobilitat, ja que la totalitat de la feina s’executa a un sol centre de treball.