MOSSO/A DE MAGATZEM Perfil professional

Descripció General

Un/a mosso/a de magatzem s’encarrega de dur a terme la recepció, la preparació i l’expedició de càrregues i descàrregues.
Participa en el manteniment del magatzem i de la maquinària assegurant que aquesta s’utilitza correctament.

Tant pot ser que treballi sol/a com en equip, i té un/a responsable que supervisa la seva feina. És important que segueixi sempre les seves instruccions i/o les de l’empresa i utilitzi la maquinària, els utensilis i els diferents productes de manera adequada respectant les normatives de seguretat.

El/a mosso/a de magatzem pot treballar en tots els sectors productius i en tot tipus d’empreses. A les zones i/o polígons industrials de les afores de les grans ciutats és on es concentren el volum més significatiu de magatzems i és per això que, quan les empreses busquen candidats/es, tenen molt en compte la disponibilitat per a la mobilitat. A l’hora de fer recerca de feina en aquesta ocupació cal tenir en compte que hi ha ofertes de feina de perfils similars com a operari/a de magatzem i auxiliar de magatzem.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

• En la majoria dels casos demanen el Graduat en ESO/Graduat Escolar  per tal d’assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes de referència així com de càlcul funcional.

• Sovint es valora formació específica en l’ocupació (cursos de formació tècnica, certificats de professionalitat, etc.) que asseguri els coneixements tècnics que es necessiten.

• Sovint  es  valora  de  manera  excloent  el  no tenir carnet  de  carretoner/a  ja  que  legalment  es  necessita  per  tal  d’ajustar-se  a  la normativa vigent.

• Sovint es valora de manera excloent el no tenir el carnet de conduir ja que és necessari poder conduir i disposar de vehicle propi per a poder arribar als diferents polígons.

 

A NIVELL LABORAL

• En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral tot i que no sempre l’experiència és un requisit excloent. Quan es demana acostuma a ser per un període aproximat de 6 mesos/1 any per tal d’assegurar que la persona té els coneixements tècnics que necessitarà per a treballar i que per tant, el seu procés d’adaptació serà ràpid.

• Sovint es demana experiència en la utilització de terminals de radiofreqüència.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: De manera general la via d’entrada és a través de contractes laborals de curta durada, ja sigui estacionals, per obra i servei i/o de substitucions.

JORNADA: Variaran en funció de l’empresa. Es poden trobar horaris intensius de matí i/o tarda, horaris partits matí-tarda. En general demanen força disponibilitat horària.

HORARIS: Acostumen a ser jornades complertes.

SALARI: Variaran en funció de les funcions/tasques, nivell de responsabilitat i empresa. Acostuma a ser segons conveni. La mitja està al voltant dels 800-1.000 euros bruts mensuals.

MOBILITAT: En general els llocs de mosso/a de magatzem no requereixen mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de funcions i tasques vinculades es dóna en un mateix lloc físic/centre de treball, tot i que aquesta sí que es necessita per a poder arribar de manera autònoma al lloc de feina (normalment polígons allunyats de les grans ciutats i zones residencials