JARDINER/A Perfil professional

Descripció General

La feina del/la jardiner/a comprèn la realització, disseny, conservació i manteniment de jardins, gespes i plantes d’interior i exterior utilitzant les tècniques i mitjans apropiats.              

El/la jardiner/a en funció del tipus d’empresa per a la que treballa pot desenvolupar la seva feina formant part d’un equip de treball o bé sol/a.

El/la jardiner/a treballa dret/a, ajupit/da i en posicions incòmodes i en ambients a l’aire lliure amb l’exposició a temperatures canviants (fred, calor, pluja, etc.) L’ocupació es desenvolupa, generalment, a l’aire lliure. Per tot això, és imprescindible disposar d’una òptima mobilitat física. Cal protegir les mans amb guants adequats i es recomana la utilització de màscares per a la manipulació de productes químics pel manteniment del jardí.

Pot treballar tant a serveis de manteniment de parcs i jardins municipals o bé per empreses de serveis externalitats i que prestaran servei on l’empresa ho requereixi. Ens podem trobar que la contractació esdevingui per part d’un complex hoteler, una comunitat de veïns o bé en una propietat privada.

La seva feina dependrà d’ell/a mateix/a en el cas del/a treballador/a autònom/a o bé d’un/a coordinador/a o cap en el cas de treballar per compte d’altri.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Les empreses generalment demanen uns estudis relacionats amb el sector, així doncs podrem accedir a feines de jardiner/a amb estudis de PFI d’Auxiliar de jardineria, vivers i jardins, així com amb formació de Certificats de Professionalitat vinculats a la família agrària:

- CP Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria  (nivell 1).

- CP Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (nivell 2).

- CP Jardineria i restauració de paisatges (nivell 3).

Si la feina requereix manipulació de productes fitosanitaris caldrà disposar del carnet d’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris com a requisit imprescindible.

Sovint es valora molt positivament la disposició d’estudis de CFGM Jardineria i floristeria.

És recomanable la realització cursos de formació tècnica, etc. que asseguri els coneixements tècnics que es necessiten sobre maquinària, acreditacions per l’ús de la serra elèctrica, la desbrossadora i l’aplicador fitosanitari.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral tot i que no sempre l’experiència és un requisit excloent. Quan es demana acostuma a ser per un període aproximat de 6 mesos/1any per tal d’assegurar que la persona té els coneixements tècnics que necessitarà per a treballar i que per tant, el seu procés d’adaptació serà ràpid. 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: De manera general la via d’entrada és a través de contractes laborals de curta durada, ja sigui estacionals, per obra i servei i/o substitucions.

JORNADA: Es sol treballar jornada partida. En funció de la indústria es treballen caps de setmana i festius.

HORARI: S’organitzen torns ja que en temporada alta es treballen tots els dies de la setmana. En general demanen força disponibilitat horària.

SALARI: Variarà en funció de les funcions/tasques, nivell de responsabilitat i empresa. Acostuma a ser segons conveni. La mitjana salarial està entorn els 800-1200 euros bruts mensuals.

MOBILITAT: Requereix molta mobilitat ja que la totalitat de funcions i tasques vinculades es desenvolupa a diferents espais.