PEÓ/NA DE LA CONSTRUCCIÓ Perfil professional

Descripció General

El/la peó/na de construcció efectua tasques senzilles i rutinàries relacionades amb obres de construcció i demolició i/o manteniment de carretes, preses, ponts, túnels i qualsevol altre tipus d’obres públiques.

Realitza tot tipus de treballs auxiliars de la construcció i manteniment d’obres públiques i acostuma a fer suport i ajudar en tasques senzilles a  treballadors/es més qualificats. 

El treball sovint resulta molt exigent físicament, per la qual cosa es necessita una gran força i resistència física per transportar càrregues i materials pesats i no patir vertigen. 

L’operari/a de la construcció ha d’estar preparat/da per treballar dempeus, en tot tipus de condicions meteorològiques, ja que es treballa la major part de l’horari laboral a l’aire lliure, en un ambient molt sorollós i polsegós.

Sovint la contractació és realitzada per part empreses constructores, de reformes integrals i d’enderrocs i dependrà del/a cap d’obra, de l’oficinal de 1ª o 2ª, l’encarregat/da general o de l’aparellador/a depenent de la mida de l’empresa. Desenvoluparà la seva tasca diària dins un equip de treball o quadrilles en el que s’hi inclouen companys/es amb especialització en les seves tasques, tals com: aprovisionador/a, encofrador/a, operador/a de formigó,  picapedrer/a, etc.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Normalment  no es requereix cap titulació de formació reglada, tot i que algunes empreses poden demanar com a mínim el graduat en ESO/Graduat escolar per assegurar uns coneixements mínims de comprensió del l’idioma de referència i de càlcul funcional. 

Sovint es valora la realització de formacions o cursos relacionats amb la construcció com els Certificats de Professionalitat de la família professional d’Edificació i Obra civil:

Muntatge de bastides tubulars (nivell 2)

Paviments i obra de paleta d'urbanització (nivell 2)

Operacions de formigó (nivell 1)

Operacions auxiliars de paleta d’obra de fàbrica i de cobertes (nivell 1)

Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització (nivell 1)

Per accedir a llocs de treball més especialitzats dins el sector de la construcció es valorarà la disposició de:

Carnet d’operador de pont grua

CP de grua torre (nivell 2)

CP d’operador de retro-pala (nivell 2)

Imprescindible, segons el VI Conveni General del Sector de la Construcció, disposar de la  Formació en PRL en el sector de la construcció de  8h, 20h per a treballs de paleteria o de 60h segons els requeriments i necessitats establertes per l’empresa.

 

A NIVELL LABORAL

Es recomana disposar d’experiència prèvia entre 6 mesos i 1 any en el sector de la construcció i/o d’edificació i obres públiques per a garantir un mínim coneixement del sector.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Contractes temporals, normalment del tipus Obra i Servei.

JORNADA: Es sol treballar en jornades de 40 hores setmanals.

HORARI: En torns partits de matí i tarda.

SALARI: El salari oscil·la entre els 21.000 als 25.000€ bruts a l’any depenent del nivell i la categoria professional establerta al contracte de treball.

MOBILITAT: Els peons poden treballar en una mateixa obra de forma continua fins la seva finalització però moltes vegades, també s’han de desplaçar a diferents obres que puguin estar en marxa al mateix temps, cosa que significa que sovint s’han de desplaçar de municipi, acostuma a ser amb vehicle d’empresa.

Són necessaris equips de protecció individual i col·lectiva exigits per la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i marcats en Pla de Seguretat i Salut de l’obra en execució com per exemple botes de seguretat, casc, impermeable, cinturons de seguretat i altres elements de protecció.