CAMBRER/A DE PISOS Perfil professional

Descripció General

L’ocupació de Cambrer/a de pisos consisteix a netejar i realitzar el manteniment de les habitacions i instal·lacions en hotels, apartaments, residències, etc. per aconseguir els nivells d’higiene i qualitat exigits i prestar un servei satisfactori als clients.

Aquesta ocupació implica netejar les àrees comuns dels pisos i tenir cura del bon estat d’instal·lacions i mobiliari  mitjançant els procediments i tècniques establertes per el/la governant/a i/o direcció de l’establiment hoteler. Per tant, és necessari tenir informació sobre l’estat de les habitacions, preparar els productes i les eines necessaries per netejar-les.

Per poder desenvolupar aquesta ocupació és indispensable disposar de resistència i capacitat d’esforç físic.

Aquesta ocupació també implica lliurar els objectes oblidats per els clients i comunicar les anomalies detectades. Per últim, cal treballar respectant i fent respectar les normes de seguretat i higiene en el treball, per tal d’oferir al client una imatge pulcra de les instal·lacions.

Depèn directament del/de la governant/a.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Normalment es demana el Graduat Escolar . No és imprescindible una titulació reglada per dur a terme aquesta ocupació.

Els cicles formatius relacionats amb l’Hostaleria i Turisme poden resultar útils, ja que proporcionen coneixements sobre l’àmbit hoteler.

Certificat de Professionalitat de la Família Hoteleria i Turisme: Operacions bàsiques de pisos en allotjaments (nivell 1)

Es poden realitzar formacions complementàries de Cambrera de pis, Governanta, Auxiliar de neteja., cursos de seguretat i higiene en el treball i cursos d’atenció al client.

A NIVELL LABORAL

Tot i que no és imprescindible, es valora l’experiència prèvia al mateix sector.

És valorable l’experiència en altres feines de neteja.

El grau d’experiència requerit també respon a la categoria de l’establiment.

Es valora que el/la cambrer/a de pisos sigui una persona àgil i discreta

 

Què ofereix el mercat laboral?

• TIPUS DE CONTRACTE: Contractes laborals estacionals per obra i servei o per acumulació de tasques.

• JORNADA I HORARI: Molt flexible. Torns de matí, tarda i nit i jornades laborables en dies festius.

• SALARI: Variables segons tipus contracte i de la categoria de l’establiment. Salaris sobre 900-1.200 euros bruts/mes.

• MOBILITAT: No requereix mobilitat.

• Aquesta ocupació tradicionalment s’ha vinculat al sector hoteler, tot i que les possibilitats d’inserció laboral són més amplies. Els/les cambrers/es de pisos poden treballar en residencies d’estudiants, residencies de la tercera edat, centres de dia, albergs, apartaments turístics o hospitals, entre d’altres. 

• Poden promocionar a ocupacions amb més responsabilitat com a governanta o cap de bugaderia.