TÈCNIC/A ECOMMERCE Perfil professional

Descripció General

Un/a tècnic/a ecommerce és la persona que s’encarrega de fer el pont entre la venda tradicional i la online, tot desenvolupant estratègies d’implementació i gestió de la comunicació i la venda a través del portal web de la pròpia empresa o a través de portals específics de venda online.

Pot ser que treballi sol/a o en equip depenent de factors com: la mida de l’empresa, el volum de vendes, l’ època de l’any o l’ús social del servei.

La feina a executar pot variar depenent del centre de treball, que pot englobar tant tasques de comunicació i gestió web en empreses en expansió, fins a donar suport en l’àrea logística en empreses petites i/o de pocs treballadors.

Per a desenvolupar aquesta feina cal disposar d’interès en el marketing, doncs serà la persona que establirà els paràmetres de l’empresa per a la realització de la gestió del negoci online, a través de l’objectiu principal: fiançar o augmentar les vendes de manera correcta i eficient.

Depèn del/de la cap de departament comercial.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

La formació requerida pot variar des d’un CFGM en comerç fins a un grau universitari en economia, publicitat o comunicació.

Es valora de manera excloent la no disposició de coneixements tecnològics sobre el funcionalment d’Internet i de les tendes online, així com els diferents tipus de CMS i creació i manteniment de bases de dades, SEO, SEM i seguretat online.

Sovint es valora de manera excloent el no coneixement d’anglès, tot valorant molt positivament el coneixement d’un tercer idioma.

Sovint es valora el coneixement en l’ús de programes de disseny (Illustrator, Photoshop, etc.)

Sovint es valora haver realitzat cursos d’ecommerce, tècniques de venda online i formació relacionada amb el sector, així com els coneixements de marketplace.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral que variarà depenent del perfil requerit (junior: 1 o 2 anys d’experiència) o sènior, entre 5 i 7 anys d’experiència) ja que les empreses volen assegurar-se que la persona disposa d’experiència demostrable en l’elaboració i implementació de l’estratègia de negoci online.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment contractes laborals de 6 mesos a 1 any.

JORNADA: Generalment es treballa de dilluns a divendres, tot i que en algunes empreses també es treballa el cap de setmana.

HORARIS: En funció del lloc de treball es poden trobar torns de matí, tarda o nit i/o en jornada partida de matí i tarda.

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte i de la categoria, ja que varia de junior a sènior, però es poden trobar salaris al voltant de 1300 a 1800 euros brut mensuals per a jornada complerta.

MOBILITAT: En general el lloc de feina d’un/a tècnic/a ecommerce no requereix mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de les funcions i tasques vinculades es dóna a un mateix lloc físic/centre de treball, entre l’espai d’oficina i el magatzem.