TÈCNIC/A EMPRENEDORIA Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a en emprenedoria s’encarrega de l’atenció, acollida, informació i orientació a les persones usuàries del servei interessades en la creació i assessorament dels tràmits a seguir per  la creació d’empreses i/o cooperatives, informació sobre recursos relacionats amb l’Economia Social i Solidària i la innovació socioeconòmica, sistematització i recollida de la informació, suport i resolució de dubtes o demandes de les persones usuàries de l’espai d’autoconsulta.

Principals funcions:

 • Gestió i seguiment de la implementació tècnica del projecte.
 • Coordinació de l’equip dinamitzador del Projecte.
 • Coordinació de l’equip tècnic que implementa les diferents activitats
 • Dinamització de la xarxa d’entitats, empreses i espais comunitaris del territori vinculats a l’activitat.
 • Desenvolupament d’accions grupals i de formació previstes en el projecte, d’acord a la planificació.
 • Gestió de la qualitat de les accions desenvolupades al llarg del projecte.
 • Coordinació i supervisió de les accions d’avaluació i millora del projecte.
 • Realització dels informes de seguiment i de la memòria final del projecte, en coordinació amb les diferents entitats associades.

Perfil formatiu i laboral

Aquest perfil respon a una qualificació especialitzada, com ara Grau en Ciències Socials, Empresarials i similars.

Per a aquest lloc de feina es valoraran altres formacions i coneixements com ara:

 • Formació específica en  emprenedoria i economia social.
 • Coneixement de l’àmbit associatiu de l’economia social i solidària.
 • Coneixement ampli de la cartera de serveis de Barcelona Activa així com d’altres recursos especialitzats.
 •      Coneixement en aplicatius de gestió administrativa.

Segons el programa a executar poden demanar com a requisit disposar de més de 2-3 anys d’experiència en el treball, acompanyament i assessorament a la creació d’empreses i cooperatives així com experiència en dinamització grupal.

Què ofereix el mercat laboral?

 • TIPUS DE CONTRACTE: Habitualment contractes per obra i servei lligats a la temporalització establerta als projectes.
 • JORNADA: En general són jornades complertes o parcials distribuïdes de dilluns a divendres.
 • HORARI: Habitualment en horari de matins i tardes, sovint de 9 a 14h i de 15 a  18h, tot i que caldrà certa flexibilitat segons les necessitats del servei o programa.
 • SALARI: 17.361,12 euros bruts anuals per una jornada de 32h.