PROGRAMADOR/A DE VIDEOJOCS Perfil professional

Descripció General

El/la dissenyador/a de videojocs, s’encarrega de definir i desenvolupar videojocs tant per a ordinadors, consoles i dispositius mòbils com telèfons intel·ligents (smartphones) i tauletes (tablets) amb els sistemes operatius més estesos al mercat.

Ha de modelar, texturitzar, il·luminar i animar objectes i personatges, així com programar les accions i lògica del joc, fins a aconseguir un videojoc complert, que pugui ser publicat per tal d'obtenir rendibilitat econòmica per la seva explotació.

El treball de dissenyador/a de videojocs consisteix a pensar tots els aspectes del joc, i escriure la documentació necessària perquè la resta de departaments de producció puguin dur-los a terme de la millor manera possible, estudiant cada apartat del joc en profunditat, plantejant una solució que pugui elaborar-se amb els recursos que se li assignen. Si ho permet el temps i els diners, un cop vist com funciona el sistema, suggereix canvis o ajusta les variables per aconseguir el millor joc possible.

Dins del sector els/les dissenyadors/es s’anomenen level designers, però si el/a dissenyador/a és un perfil mixta que integra coneixements i tasques de programació s’anomena scripter.

L’àmbit d’actuació és molt divers , pot treballar en empreses privades, empreses públiques o, directament realitzar feines i projectes com autònom/a.

La contractació sovint es realitza per projectes, disposa d’un equip de treball multidisciplinar composat per programadors/es, grafistes, animadors/es, artistes 3D i provadors/es. I sol dependre del/a productor/a.

És una feina que requereix de moltes hores assegut/da davant de l’ordinador i requereix d’un alt esforç psíquic i mental.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

És un sector en el qual et pots inserir a partir de diverses vies formatives, per tal de garantir els coneixements bàsics d’estructura i programació:

- CFGS Animacions en 3D, Jocs i entorns interactius.

- CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital.

- Graus en Comunicació Audiovisual, Graus en Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura.

- Enginyeria Superior Informàtica o Electrònica.

En els darrers anys s'han començat a impartir cursos específics de postgrau en creació i disseny de videojocs. També s'imparteixen cursos de disseny d'interfícies multimèdia, cursos de modelatge digital en 3D i cursos d'animació.

 

A NIVELL LABORAL

En l’àmbit del disseny de videojocs, és valora l’experiència en diferents projectes (inclosos els desenvolupats de forma autònoma en equip) des d’una empresa o des de la formació adquirida en el sector. Són molt importants els portafolis i els prototips dels teus treballs per a que l’empresa pugui valorar les seves habilitats. Sovint demanen entre 1 i 3 anys d’experiència en el sector.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Tan habitual és la contractació com a autònom/a o freelance, com la contractació temporal per projecte.

JORNADA: En general són jornades completes. Normalment, les hores de feina es distribueixen de dilluns a divendres però la feina depèn de l’estat del projecte i les demanades de les diferents empreses. 

HORARI: Matins, tardes. Jornades irregulars on es precisa una gran flexibilitat horària.

SALARI: La mitjana salarial està entorn els 22.000 euros bruts anuals.

MOBILITAT: Generalment el desenvolupament de l’activitat laboral es realitza en un mateix espai de treball i per tant no es contempla el desplaçament a excepció del personal autònom o freelance, el qual haurà de desplaçar-se per a la comercialització del producte.