RECEPCIONISTA Perfil professional

Descripció General

És el/la professional responsable d'acollir, assistir i informar el/a client/a en un establiment, negoci o servei. La seva feina combina funcions administratives i comercials. És la primera impressió que rep el/a client quan arriba al servei (empresa, negoci, establiment, etc.) i, per tant, ha de donar una imatge que transmeti eficàcia i professionalitat.

Les tasques poden variar molt depenent del sector a treballar, doncs no es realitzen les mateixes tasques a la recepció d’un hotel que a la d’un hospital o com a recepcionista en una oficina. El que sí és transversal en els diferents llocs de treball és la clara orientació al client i l’aptitud comercial, doncs caldrà realitzar tasques de gestió d’incidències, gestió de tràmits i facilitar informació  doncs sol ser el/la primer/a professional d’atenció que troba l’usuari un cop arriba al servei o empresa.

Es sol dependre d’un/a cap d’administració o bé directament del/la cap, depenent de la mida i l’estructura de personal de l’empresa/servei i generalment es forma part de l’equip d’administració.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

És possible treballar tenint el graduat en ESO/EGB o bé el Batxillerat, però és aconsellable i cada cop més les empreses demanen estudis relacionats o bé amb la gestió administrativa:

       - CFGM de gestió administrativa.

      - CFGM Administració i financeres.

O en el cas de complexos hotelers i serveis de gestió turística disposar d’ algunes d’aquests estudis:

    - CFGS Gestió d'allotjaments turístics.

     - CFGS Guia, informació i assistència turístiques.

     - CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments.

     

Es valora també la disposició de  Certificats de Professionalitat

   - CP Recepció en allotjaments (Nivell 3).

   - CP Promoció turística local i informació al visitant (Nivell 3).

   - CP Venda de productes i serveis turístics (Nivell 3).

Així com formació complementària en:

   - Telefonista-recepcionista d’oficina.

   - Auxiliar d’empleat d’oficina.

 

D’altre banda i a nivell d’estudis superiors es valora molt positivament, tot i que no és imprescindible estudis universitaris en : 

    -  Turisme.

    -  Ciències Socials.

    -  Ciències Humanes.

    -  Ciències Socials i jurídiques.

 

A NIVELL LABORAL

Les empreses acostumen a demanar experiència en un lloc de treball similar, però en moltes ocasions no sol ser imprescindible.

L'experiència requerida pot variar segons el sector de l’empresa (hotels, empreses industrials, edificis de negocis, etc.)establint-se entre 6 mesos i 1 any per a garantir el coneixement de les tasques i funcions a realitzar.

Sovint es demanen també coneixements del sector al qual pertany l'empresa (turisme, oficina, negocis, etc.)

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Generalment s’ofereixen contractes inicials de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

JORNADA: Generalment es realitza jornada completa i tot i que també és habitual les jornades parcials de 20h.

HORARI: Varia segons el sector de l’empresa, així que podem trobar horaris a  temps complet o parcial i amb rotació de torns.

SALARI: Entre 15.253 i 19.709€ bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 17.338 euros anuals bruts. Són freqüents complements salarials de manutenció i allotjament. Treballant amb torns de nit es troben sous més elevats. La retribució també varia en funció del càrrec ocupat en el departament de recepció (cap de recepció, ajudant de recepció, etc.).

MOBILITAT: Generalment no cal realitzar desplaçaments dins la jornada de treball.