CAIXER/A - REPOSADOR/A Perfil professional

Descripció General

El/la caixer/a reposador/a és la persona responsable de realitzar el cobrament de tots els productes que el client compra a l’establiment. El cobrament pot fer-se de diverses maneres (efectiu, targeta de crèdit, amb vals descompte, amb xecs regal...) El caixer/a ha de saber tramitar cadascun dels cobraments segons els estàndards de qualitat total, tractant d’assegurar la plena satisfacció dels clients, tant en rapidesa com en efectivitat.

El/la caixer/a reposador/a també realitza tasques d’atenció i assessorament al client i de reposició de productes als lineals.

Mentre el/la caixer/a d’hipermercat centra la seva activitat exclusivament en l’atenció a la caixa, el caixer/a de supermercat i d’altres establiments de menor superfície sol combinar el treball en la caixa amb altres operacions (col·locació i reposició de mercaderies als prestatges, retirada de les caixes dels productes no comprats, etc.).

Habitualment, aquest professional està en dependència de l’encarregat/da de botiga o del/de la responsable de secció.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Es valora títol de  Graduat en ESO/Graduat Escolar i/o Batxillerat, ja que és la forma d’assegurar que el/la treballador/a té els coneixements mínims d’alfabetització (lecto-escriptura i càlcul funcional)

Certificat de Professionalitat de la Família Comerç i Màrqueting: Activitats auxiliars de comerç (Nivell1)

Certificat de Professionalitat de la Família Comerç i Màrqueting: Activitats de venda ( Nivell 2)

Cicles Formatius de la Família Professional Comerç i màrqueting- Grau Mitjà: Activitats Comercials

En zones turístiques, es valora principalment el coneixement de la llengua anglesa.

Valorable formació complementària en atenció al públic i tècniques de venda.

 

A NIVELL LABORAL

És valorable tenir experiència d’ almenys  3 mesos en el sector del comerç i és preferible  tenir experiència en l’ús de caixes registradores, per assegurar la màxima rapidesa en la integració de la dinàmica de l’equip de treball. En tot cas, si el perfil competencial s’ajusta al lloc de treball i a la dinàmica del centre, és possible la candidatura d’una persona sense experiència prèvia.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Sovint la via d’entrada és a través de contractes laborals de curta durada, ja siguin estacionals, per obra i servei i/o de substitucions o per obertura de local, en aquest últim cas el contracte sol ser de 6 mesos i després indefinit.

JORNADA: Existeix una gran diversitat d’horaris possibles, dependent de la zona a on estigui ubicat l’establiment ( centre comercial, centre urbà o barri perifèric) i també del tipus d’establiment (botiga al carrer, parada en un mercat municipal, etc.). La jornada habitual sol ser de 40h a la setmana, encara que també es donen, cada vegada més, jornades reduïdes (20h, 25, 30h...) . Tant els divendres com els dissabtes es consideren dies de molta activitat comercial.

HORARIS: Poden ser horaris intensius o horaris partits (matins i tardes amb una pausa al migdia). Es sol treballar de dilluns a dissabte. També es treballen alguns festius. En zones turístiques els horaris solen ser de dilluns a diumenge, amb un dia i mig de descans entre setmana.

SALARI: Varien en funció del nivell de responsabilitat i empresa. La mitja està al voltant dels 735€-900€ euros bruts mensuals.

MOBILITAT: Es treballa principalment dret/a i/o assegut/da (per la qual cosa es recomana no tenir problemes de circulació), generalment en espais tancats, amb llum artificial i ambients climatitzats. El treball de caixa no permet moure’s del mateix lloc de treball pràcticament la totalitat de la jornada. En canvi les tasques de reposició impliquen desplaçament per la botiga i un moderat esforç físic.