EDUCADORS/ES SOCIALS PER SERVEIS RESIDENCIALS D’ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA ZONA DE GIRONA - CAPS DE SETMANA

Vacants
5 vacants
Resum de l'oferta
 • Empresa
  SUARA SERVEIS SCCL
 • Municipi
  Girona
 • Tipus contracte
  Temporal (igual o superior a 1 mes)
 • Vacants
  5 vacants
 • Data publicació
  fa 1 mes
 • Jornada laboral
  Caps de setmana i festius
 • Rang salarial
  1501-1800 euros bruts/mensuals

Descripció

Cerquem Educadors/es Socials per cobrir suplències en horari de caps de setmana en els diferents Serveis Residencials d’infància i adolescència que gestiona Suara Cooperativa a la província de Girona. 

FUNCIONS:

 • Afavorir el procés d’autonomia de la persona jove mitjançant el treball amb el vincle educatiu per facilitar que el jove assoleixi els seus objectius personals, de formació i d’inserció sociolaboral.
 • Preparar l’entrada del jove en el recurs i fer el procés d’acollida i informar-lo dels drets i deures (RRI).
 • Confeccionar conjuntament amb el jove el seu pla de treball.
 • Fer seguiment del PTI jove dins l’espai tutorial.
 • Organitzar i participar en les assemblees amb els joves de l’habitatge.
 • Facilitar una bona relació de convivencia.
 • Mediar perquè la convivència amb la comunitat de veïns sigui òptima.
 • Fomentar l’adquisició d’hàbits saludables.
 • Transmetre eines pel maneig de situacions conflictives.
 • Vetllar perquè les condicions de l’habitatge siguin òptimes i afavoreixin el creixement personal.
 • Treballar valors de la comunitat i personals que afavoreixin el creixement del jove/ la jove.
 • Potenciar que el jove ampliï les relacions positives amb el seu entorn.
 • Compartir, transmetre i contrastar la informació del procés del jove.
 • Participar en les reunions d’equip.
 • Participar en espais i debats del col·lectiu.
 • Participar en els anàlisis de casos.
 • En relació amb altres entitats de la xarxa
 • Treballar en xarxa amb altres professionals del territori en l’àmbit de la seva competència relacionats amb el jove.
 • Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o privats dels àmbits educatiu, sanitari i social, ja siguin generals o específics.
 • Conèixer els recursos i institucions del territori.
 • Promoure el coneixement del servei a la població i els professionals de referència.