Infermer/Infermera en Llar-Residència de Discapacitat intel.lectual

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  GRUP SOM VIA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 mesos
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  40
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

En coordinació amb la direcció del servei:

Funcions en relació a la persona usuària, la seva família i persona de referència:

Intervenir en coherència a la missió, visió i valors de l'Entitat. 

Intervenir en el procés d'acollida, recollir i aportar informació sobre els aspectes funcionals de l'àmbit d'infermeria que cal que coneguin per tal de facilitar-ne la integració i l'adaptació al centre, tant de la persona com de la família. Valorar la persona a l'ingrés i elaborar el Pla de Treball (PTI).

Vetllar, conjuntament amb la resta de l'equip, per la correcta adaptació de la persona usuària i de la família respectant els costums relacionals i la diversitat cultural.

Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.

Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.

Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria.

Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Gestió de receptes.

Coordinació amb els professionals de la xarxa sanitària vinculats a la persona usuària.

Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses. Potenciar mesures preventives i d'educació sanitària en coordinació amb els equips d'atenció primària.  Planificar i realitzar actuacions d'educació sanitària.

En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un/a usuari/ària, en absència del/de la metge/essa del centre residencial, prendre les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària, d'acord amb el protocol establert en el centre. 

Funcions en relació a l'equip interdisciplinari:

Fixar de forma consensuada amb els altres professionals i la persona atesa, o persona de referència, els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional. ·

Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència. 

Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en el procés terminal amb les tècniques pròpies d'infermeria. 

Coordinar-se amb el metge de la residència per assegurar un bon seguiment mèdic de les persones usuàries.

Horari: Dil a Dij 9-14 i 15-18h, div 9-14h, setmana alterna dissabte de 10-13h amb dijous 9 a 15h.

Contracte indefinit.