Project Manager - Projecte tecnològic (FEDAIA)

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  FEDAIA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 mes
 • Jornada laboral
  Jornada parcial (matí)
 • Hores/setmana
  19
 • Rang salarial
  1201-1500 euros bruts/mensuals

Descripció

 

FEDAIA convoca una plaça de Project Manager per la gestió de projectes Next Generation per treballar a la federació i acompanyar i donar suport a les entitats federades. 

La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Formada per 101 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – atenen més de 310.000 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social. 

Lloc de Feina

La persona s’incorporarà a l’eix estratègic d’enfortiment en l’àmbit d’innovació i reportarà a la direcció de la federació.  La missió del lloc de treball és encarregar-se de la planificació, coordinació i seguiment dels recursos tècnic i humans implicats en els projectes. És el gestor del projecte responsable del seguiment i consecució del projecte assegurant es desenvolupi en el termini, la planificació i el pressupost previst. També s’encarregarà de la supervisió de la professional o empresa col·laboradora encarregada d’implementar el projecte a les entitats membre i de coordinar-se amb diferents actors.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

 

·         Definició del projecte:

En el cas de nous projectes, dona suport en la definició, amb precisió del projecte, és a dir, l'objectiu, l'estratègia i la filosofia d'actuació de tots els agents implicats.
Controla que el disseny fet pel professional o empresa col·laboradora  (la que dissenya i implementa el producte o servei que n'ha de resultar del projecte) es correspongui amb la demanda.

·         Coordinació dels actors

Estableix el sistema d'informació i comunicació per a que cada actor disposi de la informació que necessita per fer la seva funció, i de documentar totes les actuacions per tal de garantir la coherència i traçabilitat entre totes elles.
Elabora el Manual de Procediments que defineix sistemes de treball i presa de decisions entre els diferents actors.

Fa de pont entre l'equip de desenvolupament de l'APP i Fedaia.

Coordinació amb la persona tècnica de projectes, amb les entitats i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes.

 

·         Control dels recursos i els terminis del projecte:

Dissenya els requisits cap al client.

Es responsabilitza de supervisar que es contractin els serveis i unitats materials que facin possible la consecució dels objectius definits en el projecte.

Analitza si es desenvolupen les fases del projecte i accions definides, com estaven establertes, si hi ha risc d'incompliment dels objectius, proposant mesures correctores, si escau.

Defineix, si escau, i coordina les tasques que s’han d’anar desenvolupant, en el moment i terminis adequats.

Gestiona Funcionalitats de l'APP ( que vol i com vol que surti a l'APP).

Dissenya preferències i terminis d'entrega ( tempos d'inici – execució del projecte).

Gestiona quins canvis s'han de fer ( en el desenvolupament de l'app).

Gestiona els KPI ( resultats i avaluacions).

 

·         Seguiment del projecte:

Es responsabilitza de l'assoliment dels criteris de qualitat, LOPD i prevenció de riscos laborals corresponents.

Fa el seguiment del cost del projecte, fent una primera avaluació de la inversió i desprès, al llarg del cicle de vida del projecte, controlant que els costos siguin els previstos.
És l'interlocutor directe amb la persona professional o empresa col.laboradora que implementa el projecte, establint els sistemes de comunicació (reunions, elaboració d'informes periòdics) que es considerin oportuns.

 

És responsable de la recepció i avaluació del resultat final. Testeja que els productes entregats estiguin en perfectes condicions i responguin a les necessitats recollides, Avalua el seu treball i el dels actors intervinents en el projecte, per tal d'extreure conclusions que ajudin a millorar futurs projectes.

REQUISITS IMPRESCINDIBLES

·         Persona graduada o llicenciada universitària, preferentment en carreres tecnològiques.

·         Coneixements de gestió de projectes nacionals i europeus, amb especial als de caire d’innovació digital.

·         Experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars.

·         Domini de la llengua catalana, nivell C1 (escrit i parlat).

·         Domini de la llengua castellana (escrit i parlat)

·         Domini de la llengua anglesa First Certificated (escrit i parlat).

·         Domini de les eines TIC i ofimàtica.

 ES VALORARÀ

·         Coneixement del sector social, àmbit de la infància, joventut i famílies.

·         Persona organitzada i amb capacitat de planificació i gestió.

·         Coneixements i experiència en metodologies AGILE, Design Thinking

 

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

·         Lideratge

·         Organització i planificació.

·         Capacitat de gestió de conflictes.

·         Treball en equip.

·         Habilitats de comunicació.

·         Proactivitat i iniciativa.

·         Coneixements del mercat.

·         Orientat a objectius.

S’OFEREIX

·         Incorporació immediata 

·         Contracte indefinit a mitja jornada.

·         Retribució: 22.557€ a mitja jornada

·         Incorporació a una organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball, amb bones condicions de treball combinant jornada presencial i telemàtica.

·         Integració a una federació d’entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya.

 

·         Ubicació: Barcelona

 

·