Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  DINCAT
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Temporal (igual o superior a 6 mesos)
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 setmana
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

Per inici de nou projecte orientat suport a la vida independent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats intenses de suport, precisem incorporar:

Project Manager

 

La persona seleccionada tindrà la responsabilitat principal de coordinar i fer el seguiment econòmic i tècnic del projecte, així com l’execució del projecte, haurà de combinar la   capacitat de gestió, coordinació i seguiment del projecte per poder executar i justificar correctament el projecte.

 

Responsabilitats

Participació en la configurar l'Equip i formació de l'equip de treball. 

Facilitar la posada en pràctica del procés.

Visió de l'impacte en el global i com aconseguir-lo en el local.

Integrar els nivells del projecte: Estatal, Autonòmic i Local.

coordinar directament l'acció amb les Administracions públiques Autonòmiques i Locals (en col·laboració amb les Organitzacions prestadores de serveis)

Treballar directament amb les Organitzacions prestadores de serveis en el diagnòstic de la seva realitat i l'elaboració i desenvolupament del seu pla d'acompanyament.

Diagnòstic i elaboració del pla d'acompanyament de cada

Organització prestadora de serveis participant

 

Competències requerides

Lideratge.

Visió global i estratègica.

Negociació i mediació.

Gestió Equips i persones.

Innovació.

Emprenedoria.

Competència tecnològica.

 

Requeriments

Formació acadèmica universitària.

Experiència en la gestió de projectes, així com justificació , d’àmbit esta tai, autonòmic i europeu tant en la vessant social com la tècnica i econòmica.

Coneixement i experiència en serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat.

Disponibilitat per la mobilitat territorial puntual (Madrid, Girona, Tarragona, etc) per a donar compliment amb els requeriments de trobada que requereixi el projecte.

 

Condicions

Durada del projecte tres anys

Jornada completa