TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PROJECTES - NEXT GENERATION (FEDAIA)

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  FEDAIA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 9 mesos
 • Jornada laboral
  Jornada parcial (matí)
 • Hores/setmana
  20
 • Rang salarial
  801-1000 euros bruts/mensuals

Descripció

FEDAIA convoca una plaça de Tècnic/a en gestió projectes Next Generation per treballar a la federació i acompanyar i donar suport a les entitats federades. 

 

 La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Formada per 101 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – atenen més de 310.000 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social. 

 

LLOC DE TREBALL

La persona s’incorporarà a l’eix estratègic d’enfortiment en l’àmbit d’innovació i reportarà a la direcció de la federació.  La missió del lloc de treball és encarregar-se de la gestió tècnica, sol·licitud i justificació dels projectes d’innovació social i europeus.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

·         Gestió i seguiment dels projectes d’R+D+i (recerca+desenvolupament+innovació): redacció de projectes, identificació i cerca de fons de finançament, seguiment tècnic i econòmic dels projectes en curs, justificacions i auditories. Cerca, identificació i sol·licituds de noves oportunitats de finançaments dels projectes existents o d’altres nous que es puguin generar.

·         Dedicació als projectes NEXT GENERATION EU.

·         Coordinació amb el project manager i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes.

·         Acompanyament, orientació, suport i seguiment a les entitats federades pel correcte desenvolupament dels projectes.  

·         Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre. 

 

 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES

·         Persona graduada o llicenciada universitaria, preferentment en carreres tecnològiques.

·         Coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus.

·         Experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars.

·         Domini de la llengua catalana, nivell C1 (escrit i parlat).

·         Domini de la llengua castellana (escrit i parlat)

·         Domini de la llengua anglesa First Certificated (escrit i parlat).

·         Domini de les eines TIC i ofimàtica.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

·         Organització i planificació

·         Capacitat analítica i de treball en equip.

·         Habilitats de comunicació.

·         Proactivitat i iniciativa.

·         Gestió de projectes, seguiment i control.

S’OFEREIX

·         Incorporació immediata 

·         Contracte indefinit a mitja jornada.

·         Retribució: 11.750€ a mitja jornada

·         Incorporació a una organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball, amb bones condicions de treball combinant jornada presencial i telemàtica.

·         Integració a una federació d’entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya.

·         Ubicació: Barcelona