Tècnic/a de comunicació i suport a projectes ( Sant Pere de Ribes)

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundacio Intermedia (Seleccions externes)
 • Municipi
  Sant Pere de Ribes
 • Tipus contracte
  Foment de l'Ocupació
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 5 mesos
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  38
 • Rang salarial
  1501-1800 euros bruts/mensuals

Descripció

A la Fundació Intermedia cerquem un tècnic/a de comunicació per AmbTu.

AmbTu és una cooperativa de treball sense ànim de lucre constituïda el 2020 que es dedica a la recerca de recursos públics i privats i a la consultoria econòmico-financera per a empreses socials, entitats del tercer sector i persones emprenedores, amb l’objectiu de millorar la viabilitat dels seus projectes socials i augmentar l’impacte social dels mateixos. També realitza formacions i materials formatius destinats principalment als agents de l’economia social i solidària, amb l’objectiu d’ajudar a la seva professionalització, en l’àmbit de la gestió de l’empresa.

Busquem una persona amb formació en periodisme i/o comunicació, amb domini d’eines de disseny (com Wordpress per a la pàgina web i Canva per a documents digitals) i de les xarxes socials (LinkedIn, X), que pugui realitzar les tasques de comunicació de l’entitat resultants del Pla de comunicació que s’ha estat desenvolupant durant el darrer trimestre de 2023 i que acabarà el primer trimestre de 2024. Aquest Pla involucrarà un gran volum de tasques en relació a la generació de continguts audiovisuals (tant de comunicació interna com de comunicació externa), disseny de materials de difusió i de material didàctic i corporatiu, distribució dels continguts a diferents canals de comunicació, remodelació de la pàgina web, entre d’altres. Necessitem un perfil polivalent que, a més, pugui donar suport a l’àrea de projectes, especialment en tasques relacionades amb la redacció de continguts. Idealment, ens agradaria formar i incorporar aquesta persona per formar part de la plantilla, en el futur, com a responsable de comunicació i tècnica a l’àrea de consultoria de projectes, tenint en compte que les tasques de comunicació tindran molt més pes durant el 2024. A partir del 2025, i tot i que el volum de tasques de comunicació disminuirà, s’oferirà la possibilitat a aquesta persona d’assumir la responsabilitat de l’àrea de comunicació i de formar part, a la vegada, de l’àrea de projectes com a tècnica, desenvolupant altres tasques relacionades amb la consultoria de projectes socials, seguiment de projectes i recerca de finançament.

-   Generació de continguts relacionats amb l’impacte social dels projectes dels nostres clients (vídeo-reportatges i articles), per publicar-los a través dels canals de comunicació definits en el pla (bloc, xarxes, butlletins...)

-      Creació de documents específics de comunicació corporativa (dossiers de serveis, catàlegs, informes...), amb l’objectiu de disposar de diversitat de documentació específica entregable a cadascun dels segments de mercat identificats (administració pública, entitats de l’economia social i solidària, emprenedoria...)

-         Elaboració dels butlletins trimestrals de l’organització

-         Revisió i re-disseny de tot el material corporatiu

-        Amb l’acompanyament de l’equip responsable, elaboració de material didàctic relacionat amb les formacions realitzades sobre gestió de subvencions i gestió econòmico-financera (material didàctic i presentacions que serviran per realitzar formacions presencials, virtuals i a demanda)

-   Amb el suport de l’equip responsable, redacció i maquetació de projectes socials destinats a la consecució de finançament (subvencions i ajuts)

-    Aportació de propostes que condueixin a la millora de tots els aspectes possibles en el desenvolupament de les tasques de comunicació internes i externes de l’entitat, amb rigor i basades en el pla

-      Suport en l’acompanyament en la definició i concreció dels projectes socials a partir de les idees dels clients

-       Suport en la realització de formacions (presentacions d’una part de la sessió, preparació de la documentació, presa i gestió de fotografies, recollida de les avaluacions, gestió dels indicadors, etc.)

-      Revisió de funcions a partir del 2025, amb menys volum de tasques de comunicació, i més volum en l’àrea de projectes

EXPERIÈNCIA

-  Experiència en tasques similars (professionals, de voluntariat o realitzades en el marc dels estudis), així com en l’àmbit de l’economia social i solidària 

FORMACIÓ

-  Formació universitària obligatòria en l’àmbit de Periodisme, Comunicació o Disseny gràfic (o titulació similar)

-   Es valorarà formació específica en l’àmbit dels drets humans, la cooperació internacional, l’economia social i cooperativa i el tercer sector.

HABILITATS

-         Comunicació oral i redacció escrita excel·lents en català i castellà

-         Es valorarà nivell alt d’anglès

-        Domini de les eines informàtiques habituals per a la redacció, edició i disseny de continguts audiovisuals (programari de processament de textos com el Word, editors de vídeo, programari de disseny com Canva, programari associat a Google Drive –google sheets, Google forms, etc.)

-          Proactivitat i autonomia en les seves funcions

-          Alta capacitat de treball autònom i en equip

-          Flexibilitat i capacitat d’adaptació als processos de canvi

-          Capacitat d’escolta

-          Orientació tant a resultats com a processos

-          Capacitat organitzativa i de planificació de les tasques

-          Creure en els projectes de l’àmbit social i cooperatiu

REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER A LA CONTRACTACIÓ:

Aquest contracte laboral està subjecte a una subvenció destinada a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT PRÀCTIQUES). És per aquest motiu que les persones contractades han de complir obligatòriament els següents requisits el dia laborable abans de la contractació:

-    Ser menor de 30 anys (és a dir, màxim 29 anys el dia abans de la contractació)

-     Estar registrades al Fitxes del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari

-    Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura

-   Acreditar la possessió del títol universitari que requereix aquesta posició

CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ:

 -   Data d’incorporació: entre 1 i 15 de febrer de 2024

-    Contracte formatiu de 12 mesos, amb possibilitat de ser indefinit a continuació.

-       Entre 18.500 i 20.500 euros bruts/anuals, en funció de les capacitats demostrables.

-  Jornada complerta (37,5 hores/setmana). Flexibilitat horària.

-    Presencialitat dos dies a la setmana a les oficines de Sant Pere de Ribes o Sitges, i la resta de dies possibilitat de teletreballar.

-      Possibilitat d’incorporació a la cooperativa com a soci/sòcia.